Teaterskolan i Borgå blev en succé

23.09.2010 kl. 10:50
Teaterskolan i Borgå lockade många unga teaterintresserade.

I år startade Teaterskolan i Borgå sin första termin och redan nu är skolan en succé med nästan 50 elever i tre olika åldersgrupper. Som lärare i Teaterskolan fungerar skådespelaren Paula Rehn-Sirén och skolan i verksam i Kulturhuset Grands utrymmen. Teaterskolan upprätthålls av Borgåbygdens Ungdomsförbund (BUF) i samarbete med Finlands Svenska Ungdomsförbund (FSU). Till skillnad
från den tidigare teaterklubb BUF anordnat, följer Teaterskolan utbildningsstyrelsens fastställda grunder för grundläggande konstundervisning inom teater. Alla barn och
ungdomar som deltar i teaterverksamheten 2010-2011, deltar samtidigt i den grundläggande konstundervisningen i teaterkonst. I undervisningen bekantar eleverna sig med grunderna i teaterkonst. Studier i teaterkonst är aktivitetsinriktad och man lär sig genom att göra själv. Övning av interaktion mellan elever betonas liksom att medverka i grupp enligt teaterns normer.

Det är inte bara Borgå som kan stoltsera med en ny teaterskola, även Raseborgs Teaterskola har börjat sin verksamhet denna höst. Raseborgs Teaterskola är verksam i Karis, Ekenäs och Tenala.

De nya skolorna följer i samma fotspår som Åbolands Teaterskola, som var något av en banbrytare. Förfrågningar gällande teaterskolorna kan riktas till Finlands Svenska Ungdomsförbund eller skickas till skolan@teater.fi.


Sofia Wegelius

 

Vill du beställa på Teater.fi: infobrev?

Vi skickar ut info 6 ggr i året om bland annat auditioner, festivaler samt understöd som gynnar teaterföreningarna.