TEATERSKOLAN

22.06.2010 kl. 14:00
Borgåbygdens Ungdomsförbund (BUF) har tillsammans med Finlands Svenska Ungdomsförbund (FSU)startat en teaterskola för barn och ungdomar i Borgå. Till skillnad från den tidigare teaterklubb BUF anordnat, följer Teaterskolan Utbildningstyrelsens fastställda grunder för grundläggande konstundervisning inom teater. Alla barn och ungdomar som vill delta i teaterverksamheten 2010-2011 kan nu samtidigt delta i den grundläggande konstundervisningen i teaterkonst.

I undervisningen bekantar vi oss med grunderna i teaterkonst. Studier i teaterkonst är aktivitetsinriktad och man lär sig genom att göra själv. Övning av interaktion mellan elever betonas liksom att medverka i grupp enligt teaterns normer. Med hjälp av teater- och rollspel förstärks elevens uttrycks- och iakttagelseförmåga. När en pjäs övas lär eleverna sig många olika områden, såsom rollarbete, texttolkning, kroppsuttryck, scenografi, kostymering och mycket annat.

Studierna omfattar 500 undervisningstimmar och kan genomföras på sex år. Studierna består av grundstudier (3år) och verkstadsstudier (3år). Dessutom genomför eleverna en scenframställning per år. I undervisningen beaktas även studier från andra konstämnen, såsom musik. Även valbara kurser finns med i läroplanen. Kom ihåg: deltagande förutsätter inte att du fortsätter i 6 år – det är ok att pröva om det här är någonting för dig!
Anmälningar och förfrågningar om teatergrupperna och teaterverksamheten kan göras till Borgåbygdens Ungdomsförbund, 040-580 2780 (efter kl. 16), eller Finlands Svenska Ungdomsförbund, 050-502 4280, skolan@teater.fi (notera dock att svaret kan dröja under juli månad). Sista anmälningsdag är 27.8.2010.
Teaterskolan inleder sin verksamhet måndagen den 13 september 2010, på Grand i Borgå, Biskopsgatan 22. Deltagarna delas upp i tre grupper, beroende på ålder och den totala deltagarmängden. Dessa tre grupper samlas efter varandra under klockslagen 16.30 – 21.00. Deltagarna får mera information efter anmälning.
Deltagaravgiften är 60 euro. Syskonrabatt enligt följande: 55 euro för andra barnet och 50 euro för tredje.
Teaterskolans lärare 2010-2011 är Paula Rehn-Sirén. Borgå Teaterskola förverkligas i ett samarbete med Borgå stad. Teaterskolans huvudfinansiär är Svenska Kulturfonden

 

TEATERSKOLAN I BORGÅ

Den grundläggande konstundervisningen i Borgå är främst avsedd för barn och unga. Utbildningsanordnare för den svenska utbildningen är Finlands Svenska Ungdomsförbund FSU r.f. och Borgåbygdens Ungdomsförbund BUF r.f. I Borgå följer den grundläggande konstundervisningen de av Utbildningsstyrelsen fastställda grunderna för läroplanen för den grundläggande konstundervisningens allmänna lärokurs inom inriktningsalternativet teaterkonst inom scenkonsten.

Tonvikten ligger på träning av interaktionsförmågan, gruppbaserade teateraktiviteter samt uppövning av uttrycks- och iakttagelseförmågan genom teater- och rollekar. Studierna i teaterkonst är aktivitetsinriktade och man lär sig genom att göra själv. Studierna bygger på grupparbete och upplevelsebaserat lärande genom görande. Eleven lär sig att bedöma sitt arbete i interaktiva situationer. Undervisningen syftar till att främja utvecklingen av en personlig konstsyn.

Eleven får under studierna scenvana och mångsidig erfarenhet av den arbetsprocess som ligger bakom en teaterföreställning. Till studierna hör även att sätta upp scenframställningar.
Eleven får vägledning i att diskutera och bedöma sitt eget och andras arbete med användning av de begrepp som används inom teaterkonsten. Till studierna hör att bekanta sig med en teater och dess verksamhet, och i mån av möjlighet även med teaterföreställningar.

Undervisningen sker under läsåret i undervisningsgrupper som samlas varje vecka.
Undervisningsgrupperna bildas genom att elevernas ålder samt framsteg beaktas.
Gruppstorleken inom grund- och verkstadsstudiegrupperna är i regel 10-15 elever.

Undervisningen inom grundstudierna är planerad så att eleven kan påbörja och genomföra
studierna antingen i lågstadiet, årskurs 4-6 (9-12 åringar), eller i högstadiet, årskurs 7-9
(12-16 åringar). Om eleven har börjat med grundstudierna först i årskurs 6, kan denna fortsätta med grundstudierna i högstadiet.
Undervisningen inom verkstadsstudierna är planerad så att eleven kan påbörja och genomföra studierna antingen i högstadiet, årskurs 7-9 (12-16 åringar), eller under andra stadiets utbildning (15-18 åringar).
Eleven har möjlighet att fortsätta med sina verkstadsstudier fram till 18 års ålder.
Teaterskolans lärare förbehåller rätten att dela deltagarna i rätt grupper.
Bedömningen av den allmänna lärokursen inom den grundläggande undervisningen i teaterkonst är långsiktig och uppmuntrar till lärande.
Eleverna som deltar i den grundläggande konstundervisningen i teaterkonst i Borgå kan
räkna till godo studier som de har fullgjort inom andra konstformer, scenframställningar eller kurser som de deltagit i utanför studierna. Ta kontakt för mera information!
 

Sofia Wegelius

 

Vill du beställa på Teater.fi: infobrev?

Vi skickar ut info 6 ggr i året om bland annat auditioner, festivaler samt understöd som gynnar teaterföreningarna.