VIKTIGT! Ansökan om uppföranderätt är bindande. Ifall det skulle ske ändringar i era planer eller ni skulle ändra er under processen så bör ni kontakta FSU omgående.