Tillbaka

Teater Kuling

Område: Åland
Öbergsvägen 40
22100 Mariehamn
Tfn: 040 – 827 31 21
Www: www.kuling.ax/om_teater_kuling.htm

Teater Kuling är en ideell, åländsk förening som producerar teater på en professionell bas. Det innebär att föreningen inte är vinstdrivande men att de professionella konstnärerna erhåller lön. Hittills har verksamheten fungerat på projektbasis, men i förlängningen är målet att upprätta en mer kontinuerlig professionell teaterverksamhet på Åland, vilket i praktiken skulle innebära att landskapet i budgeten kan garantera ett konkurrenskraftigt understöd för proffsteatern. I Svenskfinland med knappt 300 000 invånare upprätthålls 270 årsverken inom professionell teater, på det välbärgade Åland med knappt 30 000 invånare borde det åtminstone finnas medel för sex till tio årsverken.
I sammanhanget skall det också påpekas att Teater Kuling under inga omständigheter vill ses som en konkurrent till den starka amatörteaterrörelsen på Åland, utan som ett komplement till den.

Var finns vi?

Teater Kuling saknar en fast teaterlokal och en stor del av föreningens uppsättningar ges som turnéföreställningar.
Sommarteaterföreställningarna äger däremot rum i Badhuspaviljongen i Badhusparken i Mariehamn. Badhusparken hittar man vid västra hamnen rakt ovanför Ålands segelsällskaps restaurang och bryggor eller 300 meter nordöst om Museifartyget Pommern.

 

Vill du beställa på Teater.fi: infobrev?

Vi skickar ut info 6 ggr i året om bland annat auditioner, festivaler samt understöd som gynnar teaterföreningarna.