Tillbaka

Teaterföreningen i Mariehamn

Område: Åland
Stadshuset
22100 Mariehamn
Tfn: 018-19949
Www: www.mariehamnsteater.aland.fi/

Teater har en nästan 100-årig tradition i Mariehamn. Redan på 1880-talet, då Mariehamn hade endast 600 invånare (mot dagens ca 10000), fanns ett mycket stort intresse för s.k. sällskapsspektakel. Vid fester och soareér i Societetshuset uppträdde man med minde teaterstycken.

Teaterföreningen i Mariehamn rf grundades sedan på initiativ av Julius Sundblom år 1914. Föreningen har i snitt två produktioner per år. Maria Mäntylä är föreningens ordförande och kontaktperson.

 

Barnteaterskolan startade sin verksamhet hösten 2001 med två grupper. Det senaste läsåret har Barnteaterskolan haft fem grupper med sammanlagt 80 barn i åldrarna 4 - 13 år.

Dramash är Teaterföreningens ungdomsteatersektion och är en del av
Barnteaterskolan. Ledare för Dramash är Synnöve Westerberg.

 

Vill du beställa på Teater.fi: infobrev?

Vi skickar ut info 6 ggr i året om bland annat auditioner, festivaler samt understöd som gynnar teaterföreningarna.