Tillbaka

Viirus

Område: Mellersta nyland
Sjötullsgatan 33
00170 Helsingfors
Tfn: 09/440224
Www: www.viirus.fi

Teater Viirus grundades år 1987 av skådespelarna Robert Enckell, Mats Långbacka, Johan Storgård och regissören Arn-Henrik Blomqvist. Målsättningen var att skapa energisk, fördomsfri teater som är à jour med sin tid, ja, att helt enkelt göra sådan teater som skådespelarna själva skulle vilja se. Viirus har alltid varit ett dynamiskt och spännande alternativ till den traditionella institutionsteatern. Under de senaste 20 åren har institutionsteatrarnas roll och deras arbetsmetoder förändrats och nuförtiden existerar många professionella fria grupper parallellt med institutionsteatrarna. För många professionella grupper har Viirus fungerat som ett uppmuntrande exempel på att det är möjligt att arbeta som en professionell teatergrupp på svenska i Finland.

Under sin 22 åriga existens har Viirus producerat närmare 100 föreställningar och teatern har sysselsatt många skådespelare, regissörer, scenografer och författare. Många finländska professionella regissörer har regisserat en av sina första föreställningar på Viirus. Teatern har också fungerat som en kuvös och ett laboratorium för ny dramatik och genererat åtskilliga nya texter genom att ge författarna en möjlighet att arbeta med teatern. Laboratorieverksamheten utvecklades till en separat enhet år 2001, som fick namnet Labbet och som längre fram blev en självständig organisation.

Viirus var också den scen som först introducerade stand up komedin i Finland!

Viirus har även arbetat med samarbetsproduktioner både med andra professionella grupper och institutionsteatrar i Finland och utomlands. En stor del av föreställningarna har också turnerat i skolor och daghem och på olika tillställningar runt om i Finland. Teatern har blivit bjuden till många festivaler och nordiska teatrar samt internationella teaterfestivaler.

I över 15 år hade Viirus förmånen av att ha ett eget scenutrymme på Råholmen, men år 2007 ändrade Helsingfors stad stadsplanen för detta område och sedan dess har teatern sökt efter nya utrymmen i centrum av Helsingfors. Den 28.10.2009 fick sökandet ett slut då Viirus tecknade under hyresavtalet för scen- och kontorsutrymmena på Sjötullsgatan 33 i Kronohagen i Helsingfors. Den 1.8.2010 flyttar vi in i de nya utrymmena. Välkomna!

 

Vill du beställa på Teater.fi: infobrev?

Vi skickar ut info 6 ggr i året om bland annat auditioner, festivaler samt understöd som gynnar teaterföreningarna.