Tillbaka

Mellersta Kyrkslätt uf

Område: Västra nyland
Gamla Hinderbyvägen 64
02400 Kyrkslätt
Tfn: 09-298 1914
Www: www.ljungheda.fi/

Föreningen Mellersta Kyrkslätts Ungdomsförening (MKUF) grundades år 1906. Föreningshuset Ljungheda i Hindersby by är ritat av Eliel
Saarinen och invigdes år 1910. En folkskola och ett bibliotek verkade i huset på 20- och 30-talet.

Teater/revy och gästföreställningar har spelats på Ljunghedas scen i 100 år. Förutom revy-uppsättningarna på Ljungheda har dramatiken spelat en viktig roll i föreningsverksamheten.

 

Vill du beställa på Teater.fi: infobrev?

Vi skickar ut info 6 ggr i året om bland annat auditioner, festivaler samt understöd som gynnar teaterföreningarna.