Tillbaka

Teaterboulage

Område: Åboland
Skolgatan 8
21600 Pargas Pargas
Tfn: 040-8393188
Www: www.teaterboulage.fi

Föreningen TEATERBOULAGE yhdistys rf

grundades i mars 1997 i Pargas, Finland. Föreningens målsättning är att ha en bred och mångsidig repertoar och varje år sätta upp en eller flera teaterproduktioner. Under de tolv första åren har föreningen satt upp 2-4 produktioner per år och varit samarbetspart i flera. Teaterboulage ordnar teaterresor och -kurser som föreningens medlemmar och aktiva kan delta i, samt håller drama- och teaterklubbar för barn och ungdomar. Varje år i januari arrangeras den traditionella Årsfesten.

 

Fr.o.m. hösten 2009 kommer föreningens vår- och höstproduktioner främst att visas i den nya kultursalen i PIUG. Före det har pjäserna visats i Hotel Kalkstrand, Malms skola, Föreningshuset, Befolkningsskyddet ("Grottan"), Brandkårshuset och i Gamla Kommunalstugan. Sommarpjäserna har visats ute på Hembygdsmuseibacken, vid Norrgårds konstklinik (f.d. Hostel Norrgård's Inn) och på Lillholmen.

 

 

 

Vill du beställa på Teater.fi: infobrev?

Vi skickar ut info 6 ggr i året om bland annat auditioner, festivaler samt understöd som gynnar teaterföreningarna.