Tillbaka

Karleby uf

Område: Norra österbotten
Tvärgatan 8
67100 Karleby
Tfn: 040-547 0625
Www: www.karlebyuf.fi/

Karleby Ungdomsförening (KUF) grundades 1894. År 1909 invigdes Jungsborg, där KUF sedan dess hållit till.

Verksamheten är indelad i olika verksamhetsområder: teater, barnteaterklubben, dans, körverksamhet samt kurser. Förutom verksamheten inom föreningen har vi också samarbete med andra svensk- och finskspråkiga föreningar och sammanslutningar i nejden.

Teatersektionen producerar i medeltal tre premiärer i året och utgör därmed omsättningsmässigt den mest omfattande verksamheten. Teaterverksamheten är mest känd för de årligen återkommande revyerna, en tradition från år 1948, men också helaftonspjäser, sommarteater och musikaler har producerats regelbundet. Föreningen är också mån om nejdens barn och unga, och bjuder på barn- och ungdomspjäser årligen i och med en egen barn- och ungdomsteatergrupp.

Som hem för all aktivitet står Jungsborg i flitig användning året om. Människor i olika åldrar med huvudsakligen svenska som modersmål samlas i glada tecken. Vintertid är alla kvällar bokade för olika repetitioner, eller föreställningar, och på sommaren är huset en uppskattad plats för bröllop och andra större evenemang.

 

Vill du beställa på Teater.fi: infobrev?

Vi skickar ut info 6 ggr i året om bland annat auditioner, festivaler samt understöd som gynnar teaterföreningarna.