Tillbaka

Finlands Svenska Ungdomsförbund FSU r.f.

Område: Mellersta nyland
Nylandsgatan 17 B 27
00120 Helsingfors
Tfn: +358975155140
Www: www.fsu.fi

Ungdomsföreningsrörelsen är en svenskspråkig arrangör av kultur- och ungdomsverksamhet. Rörelsen omspänner ca 270 lokala föreningar, med ca 250 föreningshus och ca 50 000 personmedlemmar i hela Svenskfinland. Den finlandssvenska ungdomsföreningsrörelsen föddes år 1888 då den första ungdomsföreningen Malax UF grundades av Johannes Klockars. Ungdomsföreningsrörelsen är partipolitisk obunden.
Uf-rörelsens centralorganisation är Finlands Svenska Ungdomsförbund FSU.

 

Vill du beställa på Teater.fi: infobrev?

Vi skickar ut info 6 ggr i året om bland annat auditioner, festivaler samt understöd som gynnar teaterföreningarna.