Tillbaka

Västnyländska Ungdomsringen VNUR

Område: Västra nyland
Gamla Bastun, Västvallen 11
10600 EKENÄS Raseborg
Tfn: 019-2415035, 0400-486115
Www: www.vnur.org

Västnyländska Ungdomsringen (VNUR, Ringen) är den största ideella kulturproducenten i Västnyland, och är sedan 1966 huvudarrangör för Raseborgs Festspel och Raseborgs Sommarteater i Snappertuna, Raseborgs stad.

VNUR driver, tillsammans med Västra Nylands folkhögskolas teaterlinje, kulturhuset Tryckeriteatern i Karis. VNUR äger föreningshuset Gamla Bastun i Ekenäs, där också VNUR:s kansli, arkiv och dräktgarderob finns.

Ringen medverkar på sätt eller annat i många andra kulturaktiviteter i Raseborgsregionen, och är också medlem av den västnyländska utvecklingsföreningen Pomoväst samt det regionala barnkulturnätverket Konstix.

Västnyländska Ungdomsringen rf (VNUR) är regional takorganisation för svenskspråkiga ungdoms-, hembygds-, och kulturföreningar i västra Nyland (Hangö, Raseborg, Lojo, Ingå och Sjundeå). VNUR är en del av den finlandssvenska ungdomsrörelsen med Finlands svenska ungdomsförbund FSU som takorganisation. VNUR eller i dagligt tal "Ringen" är medlem av Nylands svenska ungdomsförbund (NSU), och är med sina 38 medlemsföreningar NSU:s största medlemsförbund. Ringens medlemsföreningar upprätthåller 26 föreningshus, som är viktiga samlingspunkter, festlokaler och kulturhärdar. Västnyländska Ungdomsringen grundades 1917.

 

 


 

 

Vill du beställa på Teater.fi: infobrev?

Vi skickar ut info 6 ggr i året om bland annat auditioner, festivaler samt understöd som gynnar teaterföreningarna.