Tillbaka

Teatteri Venus

Område: Mellersta nyland
Styrmansgatan 13
00150 Helsingfors
Tfn: 09-611002
Www: www.universum.fi/venus/

En grupp av anarkister i medelåldern, som fortfarande söker nya former för teater. Filosofiska grunnare, som med sina föreställningar beprövar det allmännas och det privatas gränser. Gruppens vurm för de mest vittskilda teman har med åren frambringat de säregnaste uppsättningar; känsliga, intelligenta språkrör för den lilla människan. Speciellt har Venus utmärkt sig som nydanare av klassiker; Shakespeare, Lorca, Tjechov osv. Vänner av den romantiska teatern bör akta sig…

 

Vill du beställa på Teater.fi: infobrev?

Vi skickar ut info 6 ggr i året om bland annat auditioner, festivaler samt understöd som gynnar teaterföreningarna.