Tillbaka

Teater Mars

Område: Mellersta nyland
Styrmansgatan13
00150 Helsingfors
Tfn: 09-611002
Www: www.universum.fi/mars/

Teater Mars är en fri finlandsvensk teatergrupp som bildades 1985 av skådesspelarna Marcus Groth, Christian Lindblad, Mikael Rejström samt författaren-regissören Joakim Groth.

Teater Mars har inte något ideologiskt program, men med åren har det utvecklats en konstnärlig praxis. I centrum för denna står skådespelarens konst, såväl i föreställningarnas form (den "fattiga teaterns" estetik) som i själva arbetsprocessen där det ofta ingår ett "forskningsproje

kt" med inriktning på tekniker och metoder för skådespelararbete.

 

Vill du beställa på Teater.fi: infobrev?

Vi skickar ut info 6 ggr i året om bland annat auditioner, festivaler samt understöd som gynnar teaterföreningarna.