Tillbaka

Midnattssol #

Titel Midnattssol #
Författare Didring Ernst
Genre drama
Speltid 120
Män 6
Kvinnor 4
Musik Nej
Ernst Didring

Midnattssol

Pjäs i tre akter, beräknad speltid ca 2 titnmar.

Personer:
Nila Enarsson Lasko, fjäll-lapp.
Sargit) hans döttrar
Ristin)
Willax, Nilas brorson, fjällapp.
Ola Amundsson, nybyggare, f.d. gästgivare,
Brita, hans hustru.
Lars, deras son.
Eva, piga hos Ola.
Per Banner, lapp.
En lapp-pojke.

Scenbild: Akt I och akt III: Ola Amundssons nybygge. Scenen föreställer en dalsänka, längst bort i fonden en fjällsjö. På sidorna därom höga snöfjäll. Längre fram, nymark och ängar. I förgrunden långsidan av ett rödmålat hus med en förstukvist och några trappsteg ned.
Akt II: Nila Laskos kåta i fjällen. Dalar och höjder i fågelperspektiv.I förgrunden kåtan med ingången öppen mot scenen.

Handling: Pjäsen handlar om nybyggarnas och lappamas oförmåga att kunna leva i sämja. Nybyggaren Ola har en hel del på sitt samvete då det gäller förstörandet av lapparnas egendom. Själv vågar han inte förverkliga sina lumpna handlingar utan använder sig av lappen Banners svaghet för sprit sedan nån först sugit ut den välbärgade lappen så att denna är belt beroende av honom.
Lars älskar Nilas dotter Sargit som Nila lovat åt sin brorson Willax. Lars besöker deras kåta för att beveka Nila men förgäves. Nila bryter inte ett givet löfte. Han har dessutom lärt sig att hata nybyggarna som bränt hans skogar.
Lars genomskådar fadern men står maktlös inför den oöverstigliga klyfta som nu bildats mellan dem och lapparna. Sargit får han aldrig.
Omdöme: Trovärdig och stämningsskapande. Scenerna är engagerande och dialogen har spänst. Rollerna ger goda tillfällen till karakterisering och scenerna är dramatiskt tacksamma. Nila är ordkarg, bitter och stolt. Ola liten som människa och hänsynslös. Lars hederlig men maktlös inför omständigheterna. Sargit ett äkta fjällbarn vidsynt och stolt i sina känslor.

 

Vill du beställa på Teater.fi: infobrev?

Vi skickar ut info 6 ggr i året om bland annat auditioner, festivaler samt understöd som gynnar teaterföreningarna.