Tillbaka

Konungen utan krona #

Titel Konungen utan krona #
Författare Nordlund Aino
Genre ungdom
Speltid 60
Män 9
Kvinnor 1
Musik Nej
Aino Nordlund

Konungen utan krona

Skådespel för ungdom i tre akter, beräknad speltid ca 1 timme.

Personer:
Erik Eriksson läspe och halte, svearnas konung.
Birger Jarl.
Ingeborg, hans hustru, Eriks syster.
Valdemar, Birgers son.
Sten, Ingeborgs sven.
Magnus Stenfot, Birgers kämpe.
Sverker, Birgers väpnare.
Joar Blå.
Riddar Bengt Rödluva.
Riddar Torgils.
Röster.

Scenbild: Akt I: Skogsbryn med ett par träd i fonden och sandstrand till vänster. Akt II: Ett lågt rum på fästet Tavastehus, ett enkelt bord och två stolar, i fonden en enkel bädd. Akt III Förrummet till en större sal, där kungavalet pågår.

Handling:
Birger Jarl lämnar Sverige för ett korståg till grannlandet närmast för att bekämpa de vilda tavasterna. Som rikets främste Jarl har han många avundsmän av vilka Joar Blå är den mest fruktade. Då den sjuke konungen faller ifrån når budskapet Birger Jarl, som brådstörtat ger sig av till sitt land för att närvara vid valet av den nya konungen. Innerst hoppas han att valet skall falla på honom själv.
Valet pågår och Joar B!å får efter många intriger till sin förbittring erfara att han inte nar någon möjlighet och funderar på en ny kandidat, för honom är det huvudsaken att Birger Jarl inte hinner återvända förrän valet är över. Han tillkallar Ingeborg vars son Valdemar slutligen enhälligt anses kunna efterträda den bortgångne konungen. Birger Jarl får aldrig den krona som rätteligen borde tillfallit honom men han behåller makten tills sonen är myndig.

Omdöme: En pjäs för ungdom byggd på historiskt motiv och som därför kan intressera även en äldre generation. Av vikt är att de medverkande kan tillgodogöra sig stil och auktoritet i de roller där det krävs och överhuvudtaget bemödar sig om att i hållning och rörelser söka sig tillbaka till den tid om vilken pjäsen handlar utan att detta på något sätt blir en huvudsak.

 

Vill du beställa på Teater.fi: infobrev?

Vi skickar ut info 6 ggr i året om bland annat auditioner, festivaler samt understöd som gynnar teaterföreningarna.