Tillbaka

Där plogen vänder jorden #

Titel Där plogen vänder jorden #
Författare Nyberg M
Genre drama
Speltid 45
Män 2
Kvinnor 2
Musik Nej
Nyberg, Marianne

DÄR PLOGEN VÄNDER JORDEN

Speltid: 45 min
Scenbild: en nyländsk bondgård sommaren och hösten 1944

Personer:
Axel, jordbrukare
Runar, hans son
Kerstin, hans sonhustru (änka efter en son som stupat)
Siv, 17 år

Handling:
Mitt i höbärgningen sitter Siv och Axel och spelar schack. Siv har just börjat sällskapa med Runar, som studerar till ingenjör och inte har den ringaste lust att ta över jodbruket. Siv har enligt hans mening anpassat sig rätt bra till jordbrukets vardag. Kerstin har också hjälp till så gott hon klarat det i sorgen efter sin man, Erik.
Runar fattar ett tungt beslut, kanske delvis påverkad av Kerstins tankegångar och åsikter. Han lämnar gården och reser som frivillig till fronten. Siv blir utom sig. Kerstin kan inte heller dölja att hon är rädd. Men Runar klarar sig och kommer hem från fronten oskadd. Han vill stanna på Glännheda och bli jordbrukare för gott. Han vill börja ett nytt liv med Siv. Men det blir på en anna ort, på en annan plats, Glännheda hör inte längre till släkten. Det kommer andra husbönder, andra herrar till Glännheda gård. Men kanske en gång får Runar och Siv återvända till fädernebygden.

Övrigt: En stämningsfull pjas som inte lämnar någon oberörd. Pjäsen förlorar något av spänningen i och med att vi vet att Porkala-parentesen upphävdes 1966.


 

Vill du beställa på Teater.fi: infobrev?

Vi skickar ut info 6 ggr i året om bland annat auditioner, festivaler samt understöd som gynnar teaterföreningarna.