Tillbaka

Den höga damen sover #

Titel Den höga damen sover #
Författare Chorell Walentin
Genre komedi
Speltid 60
Män 4
Kvinnor 2
Musik Nej
Chorell, Walentin

DEN H0GA DAMEN SOVER
Speltld: 60 min
Scenbild: Templets förhall.

Roller:
Antinoos, en vacker yngling
Leiodes, den gamle prästen
Evmaios.från Nauplia, medelålders köpman
Nausikaa, tältsömmarens unga dotter
Menthes, soldat
Den Höga Damen (sover bakom kulisserna)
Kören (t.ex. 6 personer)

Handlingen försiggår i ett klassiskt tidevarv

Handling:
Den unge tempeltjänaren Antinoos blir av den gamle cynikern och materialisten Leiodes insatt i yrkets hemligheter. Leiodes har sedan trettio år tjänat Den Höga Damen, orakel och prästinna på Gudens berg. Men vad han lär ut är högst världsliga yrkesfinesser så att man skall trycka människornas svaga punkter för att komma åt så stora offergåvor som möjligt. Antinoos, djupt skakad i sin tro, gör nu några ömkliga försök att praktisera Leiodes lärdomar. Framför allt är det den sköna unga Nausikaa som omintetgör alla spelregler: genom sina kyssar blir det i stället hon som trycker på Antinoos svaga punkt och får honom beredd till det stora offret, att svika sin höga kallelse...
Medan detta sker är Leiodes saligen insomnad, i gott sällskap med den Höga Damen som kopplar av från sina upphöjda bestyr. Nu uppträder plötsligt en hotfull folkmassa: det är köpmannen Nevmaios, som genom Antinoos förvirrade beteende har kommit underfund med De Höges nesliga förehavanden och spritt ut sin vetskap därom till folket. Men just när Antinoos skall få sin nådastöt av soldaten Menthes, slar blixten ner och dödar istället Menthes. Folkets vrede förvandlas i ödmjukhet inför gudarnas ingripande. Antinoos tar sin Nausikaa under armen och försvinner ur folkets och den uppvaknade Leiodes förvirrade åsyn alltmedan Den Höga Damen fortsätter sin sköna Vila i Morfei armar...

 

Vill du beställa på Teater.fi: infobrev?

Vi skickar ut info 6 ggr i året om bland annat auditioner, festivaler samt understöd som gynnar teaterföreningarna.