Tillbaka

Den ondes besegrare #

Titel Den ondes besegrare #
Författare Th. Overskou
Genre historisk
Speltid 120
Män 5
Kvinnor 2
Musik Nej
Th Overskou

DEN ONDES BESEGRARE

Speltid: ca. 2 timmar
Scenbild: AKT I: EN bergsrakt. AKT II: Ett vackert rum, prytt med blommor. AKT III: En lantlig trakt, på ena sidan en förfallen hydda. AKT IV: Ett vackert rum, som antyder välmåga. AKT V: Samma som i första akten.

Roller:
Osvald, rik bonde
Marie, hans dotter
Josef, hennes brudgum Veronica
Nepomuk Blasius, kyrkvärd
Batli ) i tjänst hos Osvald
Damian )
Asmodeus
Jägare. Tyroler av bägge könen
Betjänter

Handling:
Pjäsen handlar om drängen Damians olyckliga kärlek till Batli vars hand är lovad åt den rike kyrkvärden, Nepomuk Blasius. Vid sidan av denna kärlekshistoria skildras Maries och Josefs öden. Josef har sålt sin själ till den Onde i Asmodeus gestalt för att kunna skaffa de pengar han behövde för att kunna fria till Marie. Då han bekänner sitt brott åt Marie på bröllopsdagen bönfaller hon i sin förtvivlan om att han skall bli befriad. Asmodeus lovar göra avkall på sitt krav om Marie går med på vissa villkor. Utstår hon de tre frestelser han utsätter henne för blir Josef fri. Maries far förlorar sin egendom. De tre frestelserna blir svårare att motstå än Marie väntat sig men hon uthärdar och Josef blir räddad. Också Batlis ögon öppnas för Damian, som visat sin storsinthet under husbondens svåra dagar.

Övrigt:
Sagotonen är väl träffad, likaså folkets vidskepelse skildras trovärdigt. Pjäsen står sig väl i konkurransen med yngre folkkomedier men bör putsas upp innan man börjar arbetet med den. Pjäsen har många goda spelscener och flera av rollerna är mustiga och tacksamma att gestalta. De båda unga paren
är de centrala gestalterna och skillnaden i karaktären vinner på att betonas. Den svåraste av dessa roller är Maries, som under pjäsens gång skiftar mycket och antyder en utveckling utan att gå på djupet.


 

Vill du beställa på Teater.fi: infobrev?

Vi skickar ut info 6 ggr i året om bland annat auditioner, festivaler samt understöd som gynnar teaterföreningarna.