Tillbaka

Vår flicka-eller hennes #

Titel Vår flicka-eller hennes #
Författare Otherdahl Jeanna
Genre drama
Speltid 30
Män 0
Kvinnor 4
Musik Nej
Jeanna Oterdahl

Vår flicka - eller hennes

Pjäs i en akt, beräknad speltid ca 1/2 timme.
Personer:
Fru Märta Svensson, trettiosex år.
Maj-Lis, hennes fosterdotter, tio år.
Prostinnan Dahl, sextio år.
Edit Sjöblom, fabriksarbeterska, tjugoåtta år.

Scenbild: Ett rymligt och trivsamt kök. På bordet vid fönstret en blankskurad kopparkruka, fylld med björklöv och vårblommor.
Rekvisita: Pelargonior, en dockvagn, telefon mm.

Handling:
Kärnan i pjäsen utgörs av den konflikt som uppstår då den riktiga modern kräver tillbaka sitt barn av dess fostermor.
Familjen Svensson har tagit ett fosterbarn som de med åren fäst sig vid och hållit av som egen. Plötsligt uppenbarar sig modern med sina krav på Maj-Lis. Detta blir ett svårt slag för fru Svensson, som inser misstaget att hon inte adopterat flickan. Hon vädjar till Edit Sjöblom och försöker få denna att förstå hur svårt det blir för barnet att plötsligt byta miljö. Edit Sjöblom som alla dessa år arbetat för att komma i en sådan ställning att hon kan ta flickan till sig är till en början obeveklig men inser slutligen att hon är den som bör ge efter. Hon går sin väg för att bygga en framtid med den man hon ämnar ingå äktenskap.

Omdöme: Pjäsen är enkel och personerna saknar större dimensioner, men den lyckas ändå beröra det problem som uppstår vid nämnda konflikt på ett engagerande sätt. Den är helt idealistisk och bygger på människans förmåga att pruta på själviska krav. Rollerna är få och tacksamma. En tydlig kontrast bör märkas mellan Edit Sjöblom och fru Svensson. Pjäsen kan gärna uppföras i ett allvarligare sammanhang.

 

Vill du beställa på Teater.fi: infobrev?

Vi skickar ut info 6 ggr i året om bland annat auditioner, festivaler samt understöd som gynnar teaterföreningarna.