Tillbaka

Vår egen ö #

Titel Vår egen ö #
Författare Fischer Leck
Genre ungdom
Speltid 60
Män 3
Kvinnor 1
Musik Nej
Fischer, Leek

VÅR EGEN Ö

Speltid: 60 min.
Scenbild: Samtliga tre akter i en ö i havet.

Roller:
Orla )
Inga )
Teddy
Finn ) tonåringar
Elof )
Bent )
Lone )
Tage )
Frida )
En kvinnlig radioröst
En manlig radioröst
Skepparn Teddy

Handling:
En grupp ungdomar har förlist med en hemmagjord flotte och räddat sig iland på en öde ö. Konflikten i pjäsen gäller deras anpassning till situationen och till varandra. Två smugglare som dyker upp på ön, tillspetsar ytterligare situationen. En av ungdomarna, Tage, förråder sina kamrater genom att yppa deras hemliga plan för smugglarna: att stjäla de två kumpanernas julle och ro efter hjälp. Planen går alltså om intet och Tage får stå till svars inför rättvisan, representerad av ungdomarnas egen "domstol". I slutscenen når oss ljudet av ett hydroplan - förmodligen tillkallat av de i grunden "mänskliga" smugglarna - och ungdomarna blir alltså räddare till sist.

Övrigt: En bra ungdomspjäs, rätt spännande och samtidigt lärorik utan alltför påtagligt moraliserande. Vår egen ö är framför allt en liten studie i gruppsykologi om hur mänskor, likväl stora som små, anpassar sig till en oväntad situation av yttre påfrestningar och om hur egoism och självhävdelse, men också "praktisk demokrati", auktoritetstro och rättvisebehov tar sig uttryck inom gruppen. Pjäsen har en naturlig och tidsenlig dialog, som spelmässigt bör vara tacksam för ungdom mellan 15 - 20 år. Dekoren behöver inte följa anvisningarna, den kan förenklas till ett minimum av "naturtrogenhet

 

Vill du beställa på Teater.fi: infobrev?

Vi skickar ut info 6 ggr i året om bland annat auditioner, festivaler samt understöd som gynnar teaterföreningarna.