Tillbaka

Urklipp #

Titel Urklipp #
Författare Eliasson Cid
Genre drama
Speltid 40
Män 7
Kvinnor 6
Musik Nej
Eliasson, Cid

URKLIPP

Speltid: 40 min.
Scenbild: Ett kafé

Roller:
7 manliga
6 kvinnliga

Handling:
Handlingen utspelar sig i ett kafé. Utgående från vad en tidning innehåller diskuterar och iscensätter kafégästerna olika situationer. Pjäsen tar upp såväl världsproblem (krig, stormakter) som problem i äktenskap samt TV-problemet

Övrigt: Texten är ej slutgiltig varför det ar fritt fram för improvisationer. Speciellt viktigt är att "sätta in" aktuellt
stoff i handlingen. Pjäsen förverkligas på två plan. För det första har vi händelserna i Kaféet och för det andra
situationema som improviseras av kafégästerna.Humorn i pjäsen bygger främst på situationskomik varför persongestaltningen är viktig. Aktörernas antal kan variera från det föreslagna.


 

Vill du beställa på Teater.fi: infobrev?

Vi skickar ut info 6 ggr i året om bland annat auditioner, festivaler samt understöd som gynnar teaterföreningarna.