Teater.fi

 

Finlands Svenska Ungdomsförbund (FSU) är ungdomsföreningsrörelsens centralorganisation och strävar till att stöda den finlandssvenska identiteten, kulturen och sammanhållningen.

Som en del av FSU:s strävan till att aktivt engagera sig i den finlandssvenska kulturverksamheten, lanseras nu hemsidan som fungerar som en virtuell samlingspunkt för all teaterverksamhet i Svenskfinland - teater.fi. Via hemsidan får både amatör- som proffsteatrar bättre synlighet och sidan är ett utmärkt verktyg för teaterbesökarna då man vill veta mera om det som händer i Svenskfinland.
 

För uppbyggnaden av sidan står Kulturhuset.
 

Hälsningar,

 

Sebastian Gripenberg                        Sofia Wegelius
FSU Verksamhetsledare                     FSU Teaterkoordinator

 

 

"Det är ingen skillnad på teaterbesökarna i olika länder. Alla hostar likadant."

Alec Guinness

 

Vill du beställa på Teater.fi: infobrev?

Vi skickar ut info 6 ggr i året om bland annat auditioner, festivaler samt understöd som gynnar teaterföreningarna.