Vill er teatergrupp uppträda i Monaco sommaren 2021?

26.05.2020 kl. 11:43

Mondial du Théâtre är en internationell amatörteaterfestival som arrangeras i Monaco vart fjärde år. Nästa festival arrangeras 17-22.8.2021 
Ni har nu möjlighet att söka om att få vara Finlands representant i festivalen.  
Pjäsen får vara max 60 minuter i lång. Eftersom publiken är internationell, är ett gott råd att satsa på ett visuellt framförande och dramatiska uttryck. 
Ansökningar kan skickas till Finlands AITA/IATA-center fram till den 30 augusti 2020! Ansökan skall bestå av en kort beskrivning och en inspelning av föreställningen. 
Ansökan kan skickas till adressen: aitaiata@teater.fi 

 

Vill du beställa på Teater.fi: infobrev?

Vi skickar ut info 6 ggr i året om bland annat auditioner, festivaler samt understöd som gynnar teaterföreningarna.