Teaterföreställning sökes till amatörteaterfestivalen NEATA

27.02.2020 kl. 14:34
FSU söker en amatörteaterföreställning för att representera Finland under den 11. NEATA amatörteaterfestivalen i Saaremaa i Estland 10-13.9.2020.

Föreställningen får vara högst 60 minuter lång och gruppen bestå av max 10 personer. Eftersom publiken är internationell, är ett gott råd att satsa på ett visuellt framförande och sceniska och dramatiska uttryck. Majoriteten av personer i teatergruppen bör vara myndiga.

Festivalen står för deltagarnas resor, mat, logi, försäkringar samt inträde till föreställningarna, diskussionstillfällen och workshopar under festivalen. Finlands AITA/IATA-Center subventionerar resan till en del. Gruppen bör förbereda sig för att bekosta en mindre del av resan mellan Finland och Estland själva, eller söka understöd för kostnaden.

En fritt formulerad ansökan skickas till Finlands AITA/IATA -center på adress aitaiata@teater.fi senast den 10 april 2020 med rubriken NEATA-ansökan. Till ansökan bör bifogas en länk till en video av föreställningen. För mer information kontakta Sofia Wegelius, tfn 0505024280.

 

Vill du beställa på Teater.fi: infobrev?

Vi skickar ut info 6 ggr i året om bland annat auditioner, festivaler samt understöd som gynnar teaterföreningarna.